3D Engineering

Met Autodesk Revit zullen wij de projecten uitwerken. Revit is een geavanceerd 3D tekenprogramma, waarmee alle relevante bouwdelen, prefabbeton, wapening en instortvoorzieningen één op één in een visueel inzichtelijk 3D model worden geplaatst. Uit dit 3D model worden 2D tekeningen gegenereerd. Controles (ook door derden) kunnen worden uitgevoerd in een gratis 3D viewer. Autodesk Revit is uitermate geschikt voor het gebruik als BIM (Bouw Informatie Model), de gegevens zijn uitwisselbaar met diverse andere 3D ontwerptoepassingen.

Het grote voordeel van engineering in 3D is dat het kostenbesparend werkt. In het 3D model worden passing- en aansluitproblemen vroegtijdig onderkend, zodat stagnatie of fouten bij de productie of op de bouw kunnen worden voorkomen. Doorlopend en vroegtijdig inzicht in constructies, hoeveelheden, aantallen types, instortvoorzieningen en wapening, geeft grip op kosten en planning.

TOP