BIM

BIM staat voor Building Information Modeling. Deze methodiek zorgt er voor dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal 3D gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt.

De kracht van BIM begint met het 3D model waarmee het platte ontwerp tot leven komt. Door de kracht van visualisatie in 3D kan men virtueel het gebouw al beleven. Tevens kunnen ontwerpknelpunten 3D in kaart worden gebracht, waardoor het projectteam gezamenlijk op basis van de juiste informatie ontwerpkeuzes gericht kan maken.

Open BIM: Samenwerken, uitwisselen & communiceren

Op basis van BIM zijn vele samenwerkingsvormen mogelijk. Dit is onder andere afhankelijk van de BIM-ambitie van de opdrachtgever en betrokken partijen, hun kennis en softwaremogelijkheden voor uitwisseling. VH Prefab Engineering gelooft in een open marktbenadering en daarmee staan wij voor Open BIM. Open BIM is een universele benadering voor ontwerp, realisatie en exploitatie van gebouwen op basis van open software standaarden en workflows.

Voordelen BIM:

  • Maximale afstemming van disciplines door clash controles
  • Juiste visualisatie van projecten
  • Grotere efficiency
  • Optimale aansluiting tussen ontwerp en uitvoering
  • Lagere (faal)kosten
  • Heldere communicatie

BIM is geen softwareprogramma of een systeem, maar een proces waarin volgens een bepaalde methodiek wordt gewerkt. Centraal staat het digitaal 3D gebouwmodel.
Dit model wordt voortdurend verrijkt met informatie.

Coen Hartjes | VH Prefab Engineering
TOP