Constructie Berekeningen

Constructie berekeningen zijn statische berekeningen, waarin de stabiliteit, sterkte en vervormingen van de (beton)constructie wordt getoetst aan de geldende normen. Uit deze berekeningen, welke digitaal worden aangeleverd, kan de aannemer en hoofdconstructeur de afmetingen van de constructie onderdelen herleiden.

Onze visie is dat er geen concessies gedaan mogen worden aan kwaliteit. Daarom levert VH Prefab Engineering uitgebreide en duidelijke berekeningen volgens de gestelde normen. We kunnen uw prefab betonconstructies engineeren in de categorie 2 tot en met 5.

TOP