Design & Construct

VH Prefab Engineering kan ook een rol spelen binnen design en construct projecten. De wensen van de opdrachtgever worden in een vroeg stadium in kaart gebracht. Wij denken graag met u mee tijdens het ontwerpproces. Tijdens het ontwerpproces kan de samenwerking worden gezocht met de door u aangedragen partijen. VH Prefab Engineering kan ook met haar goede contacten op zoek gaan naar de juiste partners.

Door de integrale project aanpak van VH Prefab Engineering houden we tijdens de ontwerpfase al rekening met de uitvoerings- en gebruiksfase. Technische, financiële en duurzame eisen worden omgezet in realisatie.

In feite is de aanpak heel eenvoudig. Door vanaf het begin nauw samen te werken wordt het optimale projectresultaat bereikt. De opdrachtgever en opdrachtnemer trekken op als partners, waarbij ieder haar eigen expertise en ervaring inbrengt en werken op volledige gelijkwaardigheid. Door deze methode worden elkaars kennis en kwaliteiten optimaal benut. Door een gezamenlijk voorbereidingstraject kunnen discussies tijdens de uitvoering van een project worden vermeden.

Bouwen doen we samen. VH Prefab Engineering is gewend om nauw samen te werken met adviserende en uitvoerende partijen. Het werken binnen een bouwteam is ons op het lijf geschreven. VH Prefab Engineering is méér dan een engineeringsbureau. We stellen onze eigen specifieke bekwaamheid en deskundigheid ter beschikking en denken met u mee in oplossingen. Zowel constructief, esthetisch als kostentechnisch. Door een goede afstemming tussen ontwerp en uitvoering wordt de kans op verassingen tijdens de bouw geminimaliseerd. Faalkosten worden teruggedrongen, waardoor een lagere prijstelling mogelijk is.

TOP