Disclaimer Van Vugt & Hartjes

Disclaimer VH Prefab Engineering

VH Prefab Engineering besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. VH Prefab Engineering behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder aankondiging, deze website met de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Noch door het inloggen op deze website, noch door het anderszins gebruikmaken van deze website ontstaat er enige overeenkomst of verbintenis met VH Prefab Engineering. De website van VH Prefab Engineering is auteursrechtelijk beschermd. De informatie die u in de berichten op de site aantreft is eigendom van VH Prefab Engineering. Het is niet toegestaan informatie over te nemen. Het beeldmateriaal (logo's, foto's en overige afbeeldingen), dat u aantreft in de berichten van VH Prefab Engineering, is eveneens auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Aan de inhoud van de berichten en bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.


Privacy Statement VH Prefab Engineering

VH Prefab Engineering conformeert zich aan de Wet Persoons Registratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag. VH Prefab Engineering geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

TOP